Συμμετέχουμε στην έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2017”

Αθήνα, Νοέμβριος 2017. Η Step One Α.Ε. συμμετέχει για ακόμα μια φορά στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» με σκοπό να ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και τις εφαρμογές του  ‘Digital Transformation’ στην  Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η Step One είναι εξειδικευμένος συνεργάτης της SAP στο Supply Chain Management (SAP Recognized Expertise), με πιστοποίηση στο  SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) για Ελλάδα και Κύπρο.

Σας περιμένουμε από 4 έως 6 Νοεμβρίου στο Hall 3, περίπτερο Α15 του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo, για να συζητήσουμε μαζί σας καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, που θα αποτελέσουν για εσάς σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Shaping Your Digital Future

Contact