Επίσκεψη στην Green Agro

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018. Στελέχη της Step One Α.Ε. επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Green Agro A.E. και ξεναγήθηκαν στους εξαιρετικά οργανωμένους χώρους αποθήκευσης της εταιρείας, η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Logistics προς Τρίτους – 3PL, για τον κλάδο των χημικών και συγκεκριμένα για τοξικά, εύφλεκτα και επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντα (σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III).

Ήταν φανερό κατά την διάρκεια της ξενάγησης από τον κο Δαβίδ Άντζελ ότι η εταιρεία επενδύει στην ασφάλεια των χώρων και των εργαζομένων, υλοποιώντας συστήματα και διαδικασίες αυστηρότερες και από τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αλλά και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις των διεθνών οργανισμών και των προμηθευτών που αντιπροσωπεύει ή εξυπηρετεί.

Η GREEN AGRO AE, βραβεύτηκε τον Ιούλιο του 2017 στις Η.Π.Α. από την DuPont (USA, Wilmington, DE) ως μία από τις 3 καλύτερες επιχειρήσεις για την γεωγραφική περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (σε σύνολο 15 επιχειρήσεων παγκοσμίως).

Η βράβευση αφορούσε, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύγχρονες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και καλές πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία μας στην προστασία του περιβάλλοντος την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στα ενδεικτικά συστήματα διαχείρισης προστασίας περιβάλλοντος (πρόληψη ατυχήματος μεγάλης έκτασης).

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που εκτός από την επικοινωνία για θέματα συνεργασίας, μοιράζονται τις επιτυχίες τους μαζί μας.

Contact