SAP ERP Business All-in-One

Διορατικότητα για τις τάσεις της αγοράς και γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη σε πραγματικό χρόνο. Επέκταση των διαδικασιών πέρα από την επιχείρηση συμπεριλαμβάνοντας πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Αυτή είναι η δύναμη της λύσης SAP ERP.

H λύση SAP ERP βασίζεται εξ ολοκλήρου στην νέα τεχνολογική πλατφόρμα και αρχιτεκτονική SOA.

Περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους λύσεις:

 • SAP ERP Financials
 • SAP ERP Operations
 • SAP ERP Corporate Services
 • SAP ERP Human Capital Management

Η λύση SAP ERP σας βοηθάει:

 • Να εφαρμόσετε νέες επιχειρηματικές στρατηγικές άμεσα και με ελάχιστο κόστος στις διαδικασίες σας, χάρη στη διευρυμένη λειτουργικότητα που παρέχει
 • Να βελτιώσετε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, παρά τις σύνθετες εργασίες που εκτελούν
 • Να καταστήσετε διαφανείς τις επιχειρηματικές λειτουργίες της επιχείρησής σας προσφέροντας τον απαραίτητο έλεγχο σε κάθε φάση, ώστε να ενεργείτε ανάλογα.

Εάν επιθυμείτε μια γρήγορα αποτελεσματική και εύλογου κόστους εφαρμογή της πιο σύγχρονης λύσης SAP ERP, ενταχθείτε στο SAP Business All-in-One.

Τι είναι το SAP Business All-in-One;

Πρόκειται για το πλήρες SAP ERP σύστημα, το οποίο είναι υλοποιημένο και προ-παραμετροποιημένο σύμφωνα με τα Best Practices των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης. Είναι η λύση της SAP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν τις πλέον ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις για την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ξεκινήστε με το SAP Business All-in-One και επεκτείνετε την λειτουργικότητα οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του SAP Business All-in-one;

 • Γρήγορη υλοποίηση. Οι λύσεις SAP Business All-in-One είναι προ-παραμετροποιημένες για κάθετες αγορές και προσφέρονται σε πολύ προσιτές τιμές. Βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές και στη γνώση της αγοράς που προέρχεται από τις 17.500 εγκαταστάσεις σε πάνω από 25 κάθετες αγορές.
 • Προβλέψιμο κόστος. Η γρήγορη υλοποίηση σημαίνει μέχρι και 30% λιγότερο χρόνο και 40% μειωμένο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Δεδομένου ότι η υλοποίηση έχει συγκεκριμένο εύρος, τα έργα SAP Business All-in-One προσφέρονται σε προκαθορισμένο κλειστό κόστος.
 • Επεκτασιμότητα. Η παραμετροποίηση του SAP ERP στα υπόλοιπα υποσυστήματα ή επιχειρησιακά σενάρια είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση ή ανάγκη της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση γίνεται μία φορά στην αρχή και στη συνέχεια η λύση αναπτύσσεται σταδιακά μαζί με την επιχείρηση.
 • Εστίαση σε συγκεκριμένους κλάδους. Η λύση SAP Business All-in-One αποτελεί βάση για την ανάπτυξη ειδικών κλαδικών λύσεων (όπως η λύση της Step One για εταιρείες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες στη διαχείριση αποθηκών – warehouse management).

Χαρακτηριστικά

Η λύση SAP ERP προσφέρει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για παρακολούθηση υπηρεσιών, αναλύσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγικές και εφοδιαστικές λειτουργίες και διεταιρικές συναλλαγές. Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη για συστήματα διαχείρισης όπως user administration, configuration management, centralized data management, και Web services management. Όλα ενδυναμώνονται από την τεχνολογική πλατφόρμα SAP.

Η λύση SAP ERP ενισχύεται από τα χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες πρακτικές που βασίζονται στην πολύχρονη και πολύ-εταιρική πείρα της SAP από τις εγκαταστάσεις στους πελάτες.

Η λύση παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος λειτουργίας, να επιτύχουν γρηγορότερη απόδοση στην επένδυσή τους και να ωφεληθούν από μια ευέλικτη υποδομή πληροφορικής που οδηγεί στην καινοτομία.

Η λύση SAP ERP προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις διεθνείς επιχειρήσεις ώστε οι εταιρείες να να μπορούν αποτελεσματικά και επιτυχημένα να λειτουργήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πλεονεκτήματα

Η λύση SAP ERP παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από επιχειρησιακά οφέλη που περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη λήψης αποφάσεων
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα, απόδοση και ανταπόκριση
 • Μειωμένα κόστη μέσω αύξησης της ευελιξίας
 • Προσαρμοστικότητα στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό
 • Μειωμένος κίνδυνος
 • Καλύτερη Χρηματοοικονομική διαχείριση και συλλογική διακυβέρνηση
 • Ελαχιστοποίηση δαπανών για λύσεις πληροφορικής
 • Ταχύτερη, υψηλότερη απόδοση της επένδυσης σας (ROI)
 • Υψηλότερο ηθικό του προσωπικού και παραγωγικότητα

Κάθετες Λύσεις

Η Step One προσφέρει μια πληθώρα από κάθετες λύσεις για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων:

SAP All-in-One for Logistics

SAP All-in-One for Logistics

Περισσότερες Πληροφορίες

View more
SAP Mobility online and offline απογραφή

SAP Mobility online and offline απογραφή

Περισσότερες Πληροφορίες

View more
SAP Mobility παραγγελία πελάτη εντός καταστήματος

SAP Mobility παραγγελία πελάτη εντός καταστήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

View more
Hotel HR Planning

Hotel HR Planning

Περισσότερες Πληροφορίες

View more

Επικοινωνία