Οι Πελάτες μας

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε διαφορετικούς πελάτες, σε διάφορους τομείς, με αποδεδειγμένη επιτυχία.

Μαρτυρίες

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της εταιρείας μας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξής της και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η λειτουργίας του καινούργιου Κέντρου Αποθήκευσης και Διακίνησης πρόσθεσε νέες διαδικασίες στην καθημερινότητά μας, οι οποίες όμως θα έπρεπε να σχεδιαστούν για την βελτίωση της εμπειρίας του τελικού καταναλωτή. Η Step One με την μεγάλη εμπειρία της σε αντίστοιχες υλοποιήσεις, αποδεικνύεται ο κατάλληλος συνεργάτης. Επιπλέον, επεκτείναμε την συνεργασία μας για SAP Mobile εφαρμογές μέσα στα καταστήματά μας, τόσο για τα στελέχη μας, αλλά ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή, που είναι πάντα στο επίκεντρο των λύσεων που σχεδιάζουμε. Οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν και ήδη υλοποιούμε νέες ανταγωνιστικές λύσεις.


Γεώργιος Κανιός, IT & CI Director της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

2017-03-30T17:16:53+03:00
“Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της εταιρείας μας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξής της και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η λειτουργίας του καινούργιου Κέντρου Αποθήκευσης και Διακίνησης πρόσθεσε νέες διαδικασίες στην καθημερινότητά μας, οι οποίες όμως θα έπρεπε να σχεδιαστούν για την βελτίωση της εμπειρίας του τελικού καταναλωτή. Η Step One με την μεγάλη εμπειρία της σε αντίστοιχες υλοποιήσεις, αποδεικνύεται ο κατάλληλος συνεργάτης. Επιπλέον, επεκτείναμε την συνεργασία μας για SAP Mobile εφαρμογές μέσα στα καταστήματά μας, τόσο για τα στελέχη μας, αλλά ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή, που είναι πάντα στο επίκεντρο των λύσεων που σχεδιάζουμε. Οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν και ήδη υλοποιούμε νέες ανταγωνιστικές λύσεις.” Γεώργιος Κανιός, IT & CI Director της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Η συνεργασία μας με την Step One ξεκίνησε μετά από εκτενή έλεγχο της αγοράς για εξεύρεση λύσης που θα μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των καθημερινών emails, την αρχειοθέτηση όλων των προηγούμενων ετών και την δυσκολία αναγνώρισης χαρακτηριστικών που να διευκολύνουν στην δρομολόγηση των σχετικών ροών. Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν. Είμαστε χαρούμενοι με την συνεργασία μας και γι’ αυτό προχωράμε στα επόμενα βήματα επέκτασης/ολοκλήρωσης της σχεδιασμένης λύσης.


Χρήστος Γεωργίου, IT Manager της Thenamaris

2017-03-30T17:16:50+03:00
“Η συνεργασία μας με την Step One ξεκίνησε μετά από εκτενή έλεγχο της αγοράς για εξεύρεση λύσης που θα μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των καθημερινών emails, την αρχειοθέτηση όλων των προηγούμενων ετών και την δυσκολία αναγνώρισης χαρακτηριστικών που να διευκολύνουν στην δρομολόγηση των σχετικών ροών. Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν. Είμαστε χαρούμενοι με την συνεργασία μας και γι’ αυτό προχωράμε στα επόμενα βήματα επέκτασης/ολοκλήρωσης της σχεδιασμένης λύσης.” Χρήστος Γεωργίου, IT Manager της Thenamaris

Η ενοποίηση των συστημάτων μας με τους franchises ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχαμε θέσει για την προηγούμενη χρονιά. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με την Step One αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά επιτυχημένη. Χωρίς να απαιτηθούν ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο συνεργασίας μας με τους franchises, κάναμε την καθημερινότητά μας ηλεκτρονική, απλή και διάφανη και από τα δύο μέρη. Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν και ήδη ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό των στόχων του νέου έτους, που θα μας φέρουν ακόμα υψηλότερα στην τεχνολογία και θα μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό.


Αντώνης Λακιώτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.

2017-05-12T11:01:36+03:00
“Η ενοποίηση των συστημάτων μας με τους franchises ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχαμε θέσει για την προηγούμενη χρονιά. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με την Step One αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά επιτυχημένη. Χωρίς να απαιτηθούν ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο συνεργασίας μας με τους franchises, κάναμε την καθημερινότητά μας ηλεκτρονική, απλή και διάφανη και από τα δύο μέρη. Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν και ήδη ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό των στόχων του νέου έτους, που θα μας φέρουν ακόμα υψηλότερα στην τεχνολογία και θα μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό.” Αντώνης Λακιώτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Στην Stoiximan επενδύουμε στην τεχνολογία για την ανάπτυξή μας και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις πλευρές της δραστηριότητάς μας. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και των Οικονομικών υπηρεσιών μας αποτελεί έναν ακόμα κομβικό πυλώνα ανάπτυξης. Η επιλογή μιας ολοκληρωμένης λύσης για το σύνολο των διαδικασιών μας, με τη δυνατότητα για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας, μας οδήγησε στην επιλογή έμπειρου και ευέλικτου συνεργάτη, με τον οποίο θα έπρεπε από κοινού να σχεδιαστούν οι βέλτιστες ροές προς όφελός μας. Η Step One, με την μεγάλη εμπειρία της σε αντίστοιχες πολυεθνικές υλοποιήσεις, υπήρξε ο κατάλληλος συνεργάτης.


Άγγελος Μπερτζελέτος, Group Accounting & Financial Planning Manager του Ομίλου Stoiximan

2019-05-23T12:28:22+03:00
“Στην Stoiximan επενδύουμε στην τεχνολογία για την ανάπτυξή μας και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις πλευρές της δραστηριότητάς μας. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και των Οικονομικών υπηρεσιών μας αποτελεί έναν ακόμα κομβικό πυλώνα ανάπτυξης. Η επιλογή μιας ολοκληρωμένης λύσης για το σύνολο των διαδικασιών μας, με τη δυνατότητα για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας, μας οδήγησε στην επιλογή έμπειρου και ευέλικτου συνεργάτη, με τον οποίο θα έπρεπε από κοινού να σχεδιαστούν οι βέλτιστες ροές προς όφελός μας. Η Step One, με την μεγάλη εμπειρία της σε αντίστοιχες πολυεθνικές υλοποιήσεις, υπήρξε ο κατάλληλος συνεργάτης.” Άγγελος Μπερτζελέτος, Group Accounting & Financial Planning Manager του Ομίλου Stoiximan

Μελέτες Περίπτωσης

Due to lot of special or industry implementations, Step One has already commit details for some of those, like:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SAP WMS ΣΤΗΝ KOSMOCAR A.E.

Το SAP WMS, που είχε υλοποιήσει πριν από 1,5 χρόνο η Step One Consulting στην αποθήκη ανταλλακτικών της Kosmocar στο Καπανδρίτι, ανταποκρίθηκε με την κατάλληλη παραμετροποίηση στις νέες συνθήκες του καινούργιου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο. περισσότερα

Επικοινωνία