ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SAP WMS ΣΤΗΝ KOSMOCAR A.E.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SAP WMS ΑΠΟ ΤΗΝ STEP ONE CONSULTING ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ KOSMOCAR

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Το SAP WMS, που είχε υλοποιήσει πριν από 1,5 χρόνο η Step One Consulting στην αποθήκη ανταλλακτικών της Kosmocar στο Καπανδρίτι, ανταποκρίθηκε με την κατάλληλη παραμετροποίηση στις νέες συνθήκες του καινούργιου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο.

Η επιτυχής υλοποίηση του SAP WMS που “άλλαξε τη φιλοσοφία” στην λειτουργία της αποθήκης ανταλλακτικών του Καπανδριτίου συνεχίστηκε και στο καινούργιο κέντρο διανομής της Kosmocar στον Ασπρόπυργο με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις. Περιγράφοντας την κατάσταση στην αποθήκη στο Καπανδρίτι, η κ. Χαρά Κιαπεκάκη, Principal Logistics Consultant της Step One, επισημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές, τόσον από πλευράς χωροταξικής υποδομής, όσον και από πλευράς εξοικείωσης των χρηστών στις δυνατότητες και τεχνολογίες των WMS συστημάτων (Barcode, RF τερματικά). «Σημαντικό στοιχείο της τότε υλοποίησης ήταν η αλλαγή της φιλοσοφίας στην λειτουργία της αποθήκης, με την χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων» τονίζει. Προσθέτει δε ότι «αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, την απεξάρτηση της λειτουργίας της αποθήκης από τους “έμπειρους” χρήστες, καθώς και την δημιουργία νέων ρόλων και ελεγκτικών μηχανισμών».

 

Η υλοποίηση στην αποθήκη στο Καπανδρίτι

Όσον αφορά στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, η κ. Κιαπεκάκη υπογραμμίζει ότι αυτός «έπρεπε να αναλυθεί σε σχέση τόσο με την ένταξή τους στο WMS, όσο και με την εφαρμοσιμότητά τους στους υφιστάμενους χωροταξικούς περιορισμούς. Τελικά υιοθετήθηκε, κατά βάση, μοντέλο σταθερής θέσης ανά κωδικό, κληρονομιά της προϋπάρχουσας μη μηχανογραφημένης κατάστασης και των περιορισμών της υφιστάμενης ραφολογίας. Τέλος, ένα σημαντικό αποθηκευτικό χαρακτηριστικό ήταν η έλλειψη επαρκούς χώρου ανασυσκευασίας στις ράμπες αποστολών / παραλαβών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα συγκεντρωτικού picking».

Από την πλευρά του ο διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Kosmocar – Karenta, κ. Χρήστος Δράκος ανέφερε σχετικά με την απόφαση υλοποίησης του WMS στο Καπανδρίτι: «Περάσαμε κι εμείς τότε, από τον προβληματισμό της επιλογής ενός αυτόνομου WMS συστήματος ή της ενεργοποίησης του σχετικού υποσυστήματος του SAP. Η απόφασή μας για την υλοποίηση του SAP WMS, ήταν σχετικά εύκολη, δεδομένου δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος που να μας οδηγήσει στην υλοποίηση αυτόνομου WMS και interfaces με το βασικό SAP ERP».

 

Αλλαγή των αποθηκευτικών συνθηκών στον Ασπρόπυργο

Με τη μεταφορά στο νέο κέντρο διανομής του Ασπροπύργου, άλλαξαν τελείως οι αποθηκευτικές συνθήκες. Όπως περιγράφει η κ. Κιαπεκάκη, «ο σχεδιασμός της νέας αποθήκης έγινε από την εξειδικευμένη εταιρεία Miebach, με την υποστήριξη των κεντρικών γραφείων της VW στην Γερμανία. Έγινε λεπτομερής ανάλυση όλων των υλικών, των τύπων των μονάδων αποθήκευσης (storage unit types), καθώς και των τύπων αποθηκευτικών θέσεων (storage bin types). Το κέντρο διανομής σχεδιάσθηκε με ειδικές προδιαγραφές για αποθήκευση ανταλλακτικών, ενώ τα logistics master data προετοιμάσθηκαν με την βοήθεια εξειδικευμένων ανθρώπων της Γερμανίας. Και βεβαίως πλέον υπήρχε μεγάλη επάρκεια χώρου σε όλες τις αποθηκευτικές περιοχές».

Για την κ. Κιαπεκάκη το πλέον σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης αποτέλεσε το γεγονός ότι οι key-users της Kosmocar είχαν πλέον την απαιτούμενη ωριμότητα σε σχέση με την λειτουργικότητα του WMS συστήματος,

έτσι ώστε να είναι σε θέση ενεργούς συμμετοχής στην ανάλυση των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του SAP WMS. Παράλληλα η ίδια σημειώνει ότι πολλές από τις διαδικασίες παρέμειναν οι ίδιες, όπως π.χ. η οργάνωση της συλλογής σε picking waves, οι παραλαβές από το Εργοστάσιο καθώς και η διαδικασία του Cross-docking (by-pass της αποθήκης), κυρίως στις αεροπορικές και επείγουσες παραγγελίες.

Σε σχέση με το έργο ο κ. Δράκος αναφέρει τα εξής: «Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου υπήρχε μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα προόδου και συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας (Kosmocar, Step One, SAP Hellas), έτσι ώστε να αισθανόμαστε όλοι αρκετά σίγουροι, όσον αφορά την επιτυχή έκβαση της υλοποίησης.

Ο βασικός μας αντίπαλος ήταν ο χρόνος, δεδομένου ότι οι ίδιοι άνθρωποι έτρεχαν παράλληλα διάφορες εργασίες σχετικές με την προετοιμασία της λειτουργίας του νέου κέντρου. Ένας από τους σημαντικούς πονοκέφαλους ήταν ο συντονισμός των εργασιών όλων των εμπλεκομένων φορέων. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο έπρεπε η αποπεράτωση της αποθήκης να συγχρονισθεί με την εκπαίδευση των οδηγών “κλαρκ”, καθώς επίσης με την παραμετροποίηση του SAP και την προετοιμασία των βασικών δεδομένων».

Παράλληλα, ο κ. Δράκος σημειώνει ότι «δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσον από πλευράς επιχειρησιακού σχεδιασμού, όσον και από πλευράς συστήματος, στην οργάνωση της μετακόμισης. Το έργο αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, λόγω των δεδομένων επιχειρησιακών αναγκών (τροφοδοσία δικτύου), γεγονός που συνεπαγόταν ότι έπρεπε να υπάρξει παράλληλη λειτουργία των δύο αποθηκών για 1 τουλάχιστον μήνα».

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

  • Η δομική αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης από Fixed Bin σε Άναρχο Σύστημα. Η αύξηση των προσβάσιμων ραφιών από πεζούς pickers, είχε σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα συλλογής ενός κωδικού από περισσότερες της μίας θέσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο υιοθετήθηκε άναρχο σύστημα αποθήκευσης με ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπλήρωσης από περιοχή storage σε picking ζώνη.
  • Η πρόταση από το σύστημα θέσης απόθεσης κατά την παραλαβή. Δεδομένης της παραπάνω δομικής αλλαγής, υλοποιήθηκε στρατηγική απόθεσης κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με βέλτιστο τρόπο η αναπλήρωση των θέσεων συλλογής.
  • Η δυνατότητα συγκεντρωτικής συλλογής των παραδόσεων, αντί για συλλογή ανά παραγγελία πελάτη. Η δυνατότητα συγκεντρωτικής συλλογής βελτίωσε τους χρόνους συλλογής, δεδομένων βεβαίως και των μεγάλων αποστάσεων που διανύουν οι pickers στο νέο κέντρο διανομής.
  • Η θέσπιση θέσεων ταχυκίνητων κωδικών στις διάφορες αποθηκευτικές περιοχές. Ο χαρακτηρισμός ταχυκινήτων κωδικών σε σχέση με πιο εύκολα fast moving sections, πέτυχε την βελτιστοποίηση του χρόνου συλλογής.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Η ευελιξία παραμετροποίησης του λογισμικού SAP WMS, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο νέο μοντέλο λειτουργίας.
  • Η ικανότητα της ομάδας υλοποίησης στην εφαρμογή των πλέον κατάλληλων λύσεων, αγνοώντας τους περιορισμούς του προϋπάρχοντος περιβάλλοντος Καπανδριτίου.

 

TA ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ KOSMOCAR

  • Σύμφωνα με τον κ. Δράκο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του SAP WMS στο νέο κέντρο διανομής ανταλλακτικών της Kosmocar σον Ασπρόπυργο, μετά από 4 μήνες παραγωγικής λειτουργίας, έχουν ήδη αρχίσει να είναι ορατά.
  • Οι μεγαλύτεροι αποθηκευτικοί χώροι, σε συνδυασμό και με την εξειδικευμένη ραφολογία, έδωσαν τη δυνατότητα εφαρμογής πλέον αυτοματοποιημένων διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απεξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα και με αποτέλεσμα λιγότερα λάθη προς το δίκτυό μας.
  • Ταυτόχρονα, υπάρχει πλέον η υποδομή, έτσι ώστε να γίνει ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων των αποστελλομένων ανταλλακτικών προς το δίκτυο, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραλαβής και καταχώρισης των παραστατικών.

Επικοινωνία